• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Samlingssida för Norrälvar.se och Lule Älvdals Serviceorgan (LÄS)

Storforsen i Älbsbyn, Piteälven. Foto Siri Lundström

Storforsen i Älbsbyn, Piteälven

Luleälven:

Det finns 15 kraftverk i Luleälvarna, utbyggda sedan 1912, varav 10 helt inom Jokkmokks kommun. Genom Letsi pilotprojekt skulle en möjlig miljöåtgärd skapar en en 50 km lång, fri vandringsväg för fisk.

Bodens kommun: #1 Boden, 2 Vittjärv, 3 Laxede.
Jokkmokks kommun: #4 Porsi, 5 Letsi, 6 Akkats, 7 Randi, 8 Parki, 9 Seitevare, 10 Messaure, 11 Ligga, 12 Harsprånget, 13 Porjus, 14 Vietas (50% -Stora sjöfallets nationalpark).
Gällivare kommun: # 14 Vietas (50% -Stora sjöfallets nationalpark), 15 Ritsem.

Sedan 2010 arbetar ett gräsrotsinitiativ intensivt för samråd och åtgärder för socioekonomi och biologi. Gräsrotsinitiativet utvecklades vidare vid ett stormöte på Folkets Hus i Vuollerim i januari 2013 då Vuollerimgruppen bildades bestående av personer ur Vuollerimgruppen, Porsi byalag, Padjerim byalag, politiker från Jokkmokks kommun, Porjus byasamfällighet, Vaisaluokta sameby och en Stockholmsgrupp. Som operativ enhet utvecklades den ideella organisationen LÄS (Lule Älvdals Serviceorgan). Organisationsnummer 802476-1952

Genom kostnadseffektiva metoder skulle det gå att få liv i torrfåran, skapa möjligheter till utkomst för lokalbefolkningen mm, med försumbart förändrad elproduktion. De initiala investeringskostnaderna skulle mycket snart vägas upp av stora vinster i lokal- och regionalekonomin.

Kartan visar den 17 km långa torrfåran nedströms Letsi kraftstation (orangea streck), samt den 8 km underjordiska tunnel (grön linje) som leder vattnet från turbinerna i Letsi till Stora Luleälv.