Norrälvar

Remissvar från Norrälvar på lagförslag Vattenmiljö och vattenkraft

2/10-17, Norrälvar-remiss2017_Vattenmiljö och vattenkraft, dnr M2017/01639/R
Bilagor, bilder till höger Vattenfalls presentation 2013 med strategi att undanta de största vattenkraftsproducerande älvarna, Lule-, Ångerman-, Indalsälven och Ljusnan, bilaga ”Vattenfall samarbete myndigheter”, bilaga ”Vattenfall åtgärder orimliga”

Studieresa fre 19/5-17 med riksdagspolitiker, Birger Schlaug mfl

se inbjudan här!

Samarbete om kraftverksälvar i Norrland för miljöanpassad vattenkraftFlyer_miljöanpassa vattenkraft_gk_s1

Studieresa genomförd fre 26/8-16 längs Lule älvdal för att visa Vattenfalls bristande miljöhänsyn samt möjligheter om miljöåtgärder genomförs, info klicka här.

39 organisationer och politiker har tagit fram ett gemensamt informationsblad 2016 ->(klicka till höger) som har lämnats till alla riksdagsledamöter. Det ger en bild av den orimliga situationen lokalt i de storskaligt producerande vattenkraftskommunerna i Norrland. Diagrammet på s.2 visar ett urval kraftverkskommuners bidrag per innevånare till statskassan, jämför rikets snitt 393 tkr/person, Jokkmokk 949 tkr,  källa scb.se. Norrland står för lejonparten av Sveriges vattenkraftsproducerade el, som i sin tur står för hälften av landets totala elförbrukning. Det är dags att miljöanpassa produktionen.

Vi har ett antal publicerade debattartiklar sedan våren 2016. Se länkar under fliken ”I media”.

Vi som hittills undertecknar Norrälvar:

 1. Nationellt: Birger Schlaug, författare, fd språkrör (MP)Flyer_miljöanpassa vattenkraft_gk_s2
 2. Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
 3. Bernt Ove Viklund, arkeolog
 4. Jens Sundström, partistyrelseledamot (L)
 5. Siv Jansson, ordförande Fjällorna, fiskeklubb för kvinnor
 6. Kalle Hedin, ordförande SwedenFishing ekonomisk förening
 7. Luleälven: Agneta Granström, Landstingsråd (MP) Norrbotten
 8. Kurt Lundström, Siri Lundström, Lule Älvdals Serviceorgan (LÄS)
 9. Nils-Olov Lindfors, Sunderbyn, Landstinget (C) Norrbotten
 10. Per-Olof Lindroth, (L) Jokkmokk
 11. Asbjörn Thunborg, (MUF) Jokkmokk
 12. Birgit Meier-Thunborg, (M) Jokkmokk
 13. Göran Stenlund, ordf, Inger Lundberg gruppledare, (L) Älvsbyn
 14. Vaisa sameförening
 15. Porjus byasamfällighet
 16. Padjerim byalag
 17. Vuollerimgruppen
 18. Porsi byalag
 19. Umeälven: Maria Lundqvist-Brömster, (L) Västerbotten
 20. Roland Sjögren, (KD) VästerbottenElprod 2015_print
 21. Indalsälven: Jonas Andersson (S), kommunalråd Ragunda
 22. Ångermanälven: (KD) Vilhelmina
 23. (C) Vilhelmina
 24. (L) Dorotea
 25.  Bo-Yngve Nilsson ordf, Lennart Norström, Ångermanälven-Faxälven och Fjällsjöälvens Fiskeråd ÅFF (150 FVO*)
 26. Hela Sverige Ska Leva (HSSL) Västernorrland
 27. Sara Friberg, Coompanion Västernorrland
 28. Jörgen Sikström, miljöinspektör/fiskeansvarig, Dorotea kommun
 29. Lennart Karlsson, ordf. Avaträsk – Arksjö FVO*, Dorotea
 30. Robert Holmlund, ordf. Dorotea Flugfiskeklubb
 31. Uno Jonsson, ordf. Storbäck – Arksjö FVO*, Dorotea
 32. Alvar Lindberg, ordf. Sallsjöåsystemets FVO*, Doroteainfoblad-norralvar
 33. Håkan Westin, Eds FVO*
 34. Sollefteå FVO*
 35. Alvar Norlén, Meåforsens FVO* (Faxälven)
 36. Paul Höglund, (C) Sollefteå
 37. Göran Solsjö, ordf. (KD) Sollefteå
 38. Gunilla Fluur, partiledare Västrainitiativet, Sollefteå kommun
 39. Kjell Åke Sjöström, (V) kommunfullmäktige Sollefteå
 40. Ljusnan: Jan Lahenkorva, (S) kommunfullmäktige Bollnäs
 41. Tommy Vestersund, kommunlimnolog, Bollnäs kommun

*FVO = Fiskevårdsområde