Norrälvar

Remissvar från Norrälvar på lagförslag Vattenmiljö och vattenkraft

2/10-17, Norrälvar-remiss2017_Vattenmiljö och vattenkraft, dnr M2017/01639/R
Bilagor, bilder till höger Vattenfalls presentation 2013 med strategi att undanta de största vattenkraftsproducerande älvarna, Lule-, Ångerman-, Indalsälven och Ljusnan, bilaga ”Vattenfall samarbete myndigheter”, bilaga ”Vattenfall åtgärder orimliga”

Studieresa fre 19/5 med riksdagspolitiker, Birger Schlaug mfl

se inbjudan här!

Samarbete om kraftverksälvar i Norrland för miljöanpassad vattenkraftFlyer_miljöanpassa vattenkraft_gk_s1

Studieresa genomförd fre 26/8-16 längs Lule älvdal för att visa Vattenfalls bristande miljöhänsyn samt möjligheter om miljöåtgärder genomförs, info klicka här.

39 organisationer och politiker har tagit fram ett gemensamt informationsblad ->(klicka till höger) som har lämnats till alla riksdagsledamöter. Det ger en bild av den orimliga situationen lokalt i de storskaligt producerande vattenkraftskommunerna i Norrland. Diagrammet på s.2 visar ett urval kraftverkskommuners bidrag per innevånare till statskassan, jämför rikets snitt 393 tkr/person, Jokkmokk 949 tkr,  källa scb.se. Norrland står för lejonparten av Sveriges vattenkraftsproducerade el, som i sin tur står för hälften av landets totala elförbrukning. Det är dags att miljöanpassa produktionen.

Vi har fått ett antal debattartiklar publicerade sedan våren 2016. Se länkar under fliken ”I media”.

Vi som undertecknar:

 1. Nationellt: Birger Schlaug, författare, fd språkrör (MP)Flyer_miljöanpassa vattenkraft_gk_s2
 2. Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
 3. Bernt Ove Viklund, arkeolog
 4. Jens Sundström, partistyrelseledamot (L)
 5. Siv Jansson, ordförande Fjällorna, fiskeklubb för kvinnor
 6. Kalle Hedin, ordförande SwedenFishing ekonomisk förening
 7. Luleälven: Agneta Granström, Landstingsråd (MP) Norrbotten
 8. Kurt Lundström, Siri Lundström, Lule Älvdals Serviceorgan (LÄS)
 9. Nils-Olov Lindfors, Sunderbyn, Landstinget (C) Norrbotten
 10. Per-Olof Lindroth, (L) Jokkmokk
 11. Göran Stenlund, ordf, Inger Lundberg gruppledare, (L) Älvsbyn
 12. Vaisa sameförening
 13. Porjus byasamfällighet
 14. Padjerim byalag
 15. Vuollerimgruppen
 16. Porsi byalag
 17. Umeälven: Maria Lundqvist-Brömster, (L) Västerbotten
 18. Roland Sjögren, (KD) VästerbottenElprod 2015_print
 19. Indalsälven: Jonas Andersson (S), kommunalråd Ragunda
 20. Ångermanälven: (KD) Vilhelmina
 21. (C) Vilhelmina
 22. (L) Dorotea
 23.  Bo-Yngve Nilsson ordf, Lennart Norström, Ångermanälven-Faxälven och Fjällsjöälvens Fiskeråd ÅFF (150 FVO*)
 24. Hela Sverige Ska Leva (HSSL) Västernorrland
 25. Sara Friberg, Coompanion Västernorrland
 26. Jörgen Sikström, miljöinspektör/fiskeansvarig, Dorotea kommun
 27. Lennart Karlsson, ordf. Avaträsk – Arksjö FVO*, Dorotea
 28. Robert Holmlund, ordf. Dorotea Flugfiskeklubb
 29. Uno Jonsson, ordf. Storbäck – Arksjö FVO*, Dorotea
 30. Alvar Lindberg, ordf. Sallsjöåsystemets FVO*, Doroteainfoblad-norralvar
 31. Håkan Westin, Eds FVO*
 32. Sollefteå FVO*
 33. Alvar Norlén, Meåforsens FVO* (Faxälven)
 34. Paul Höglund, (C) Sollefteå
 35. Göran Solsjö, ordf. (KD) Sollefteå
 36. Gunilla Fluur, partiledare Västrainitiativet, Sollefteå kommun
 37. Kjell Åke Sjöström, (V) kommunfullmäktige Sollefteå
 38. Ljusnan: Jan Lahenkorva, (S) kommunfullmäktige Bollnäs
 39. Tommy Vestersund, kommunlimnolog, Bollnäs kommun

*FVO = Fiskevårdsområde