Studieresa 19/5-17

Studieresa med riksdagspolitiker & opinionsbildare, 19 maj 2017

Från vänster Magnus Sjögren arkeolog, Arne Forsman (V) Jokkmokk, Christer Borg ordförande Älvräddarna, Birger Lahti (V) riksdagen, Dan Ojanlatva fiskekonsulent Jokkmokk, Britta Olsson LÄS Vuollerim, Birger Schlaug författare, Erik Sjölander Norrälvar, Annika Lillemets (MP) riskdagen, Kurt Lundström LÄS Vuollerim/Stockholm, Helena Lindahl (C) riksdagen, Nils-Göran Sandgren LÄS Vuollerim, bakom Birger Lahti står Roland Boman vattenpolitiker Jokkmokk. Fotograf Siri Lundström

Artikel och bildreportage i tidningen Älvräddaren 2017

Ankomst med nattåg fredag morgon
Fredag den 19 maj
07.30 – 08.30     Frukost på Vuollerim 6000
08.30 – 09.45     Inledning Robert Bernhardsson, kommunalråd
                              Siri Lundström, bakgrund  Lule älvdals serviceorgan, Norrälvar
                              Robert Bernhardsson/Roland BomanJokkmokks kommun, bakgrund hårt miljöpåverkade Lilla Luleälv
09.45 – 10.30      Busstransport till Messaure kraftstation med stopp längs Stora Luleälv
10.30 – 11.00       Britta Olsson, skildrar kraftverkssamhället, Messaure, Kaltisbäcken och Messauredammen
11.00 – 12.00       Busstransport till Letsi
12.00                    Ankomst Letsi och lunch vid kartingbanan
                              Tommy Sundgren informerar om kartinganläggningen
                              Dan Ojanlatva, fiskerikonsulent/
                              Roland Boman, vattenpolitiker i Jokkmokks kommun, information om miljöarbetet, den torrlagda älvfåran,
den extrema miljöpåverkan som älven har utsatts för och dagsläget i dessa frågor
13.35 – 13.55        Busstransport till Vuollerim friskola
14.00 – 14.10       Anette Amundsson, rektor Vuollerim friskola berättar om skolan
14.10 – 17.00       Inspel från våra gäster. Diskussioner och föredragningar. Deltagare:

Birger Schlaug
Birger Lahti, riksdagsledamot (V)
Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP)
Helena Lindahl riksdagsledamot (C)
Christer Borg (Älvräddarna)
Erik Sjölander (Fisk & Vattenvård i Norrland AB/Norrälvar)

17.00                    Middag på gästgiveriet och avrundning av dagen
20.30                    Nattåg söderut

Vi diskuterade elsystemspåverkan (reglereffekt) och de politiska turerna kring Nationella strategin och kommande lagförslag. Oklarheter och otydligheter om begreppen ekologisk potential och KMV (Kraftigt Modifierade Vatten) samt problematisera omkring den ohanterliga komplexiteten. Hur staten, som den största aktören (markägaren) i kommuner som Jokkmokk, agerar i glesbygdskommuner i fråga om utvecklingsmöjligheter, t.ex. med bl.a. Letsi Pilotprojekt i fokus.

Kurt Lundström, 070-560 63 58
Siri Lundström, 073-920 40 90