Årsrapport 2016

Under 2016 registrerades Norrälvar.se som förening och vi hade projektmedel från WWF. Nedan rapport samt bildserie från internationell konferens ”Fiskmarknad” i Luleå och studieresa med riksdagsledamöter i augusti.

Rapport LÄS_samverkan_2016_projekt_500328