Kontakt

Organisationsnummer 802476-1952

LÄS (Lule Älvdals Serviceorgan), Stockholms- och Vuollerimgruppen
Kurt Lundström, kurt.o.lundstrom@gmail.com, 070-560 63 58

Padjerim byalag
Birgit Hagsten, birgithagsten@hotmail.com, 070-471 77 40

LÄS, Stockholmsgruppen, webb, debattartiklar
Siri Lundström, siri@genuinegreen.se

Stadgar här
Swedbank, banknr 8264-4 63076068-4