LÄS påverkan

LÄS har skickat skrivelser till beslutsfattare, pressmeddelanden, ordnat konferenser och synts i media de senaste åren. Nedan ett axplock:

Remissvar från Lule Älvdals Serviceorgan LÄS på lagförslag Vattenmiljö och vattenkraft
2/10-17, Lule Älvdals Serviceorgan remiss 2017 till Vattenmiljö Vattenkraft, dnr M2017/01639/R
UPPROP för Luleälven, 20 organisationer, NSD 23/8-17

UPPROP inför Vattendelegationens besked till Miljöministern om Vattendirektivet dec. 2016
skickat till myndigheter och media, publicerad i NSD 7/12, Efter tre år – ska myndigheterna lyssna nu?
Artikel i SVT Opinion 7/12, Jokkmokk kräver svar av statliga Vattenfall 

Skrivelse till regering, miljöutskott, GD mfl nov. 2015 dnr M2015/04076/Nm:
Protest inom Jokkmokk mot GD Nationell Strategi
Bakgrund 100 år av statlig exploatering av vattenkraften i Luleälvarna

Remissvar vattenverksamhetsutredningen I vått och torrt, nov. 2014 dnr 537-9859-2014:
Lule Älvdals Serviceorgan remissvar I vått och torrt SOU2014 35

Svar på vattenmyndighetens samråd maj 2013, dnr 537-9702-2012
Remissvar 20130527 Vattenmyndigheten Norrbotten

Konferenser av LÄS:
24-25 september 2015150925_Vuollerim_150925_Vuollerim
Medverkande Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), två enheter från Länsstyrelsen i Norrbotten,  Vattenmyndigheten Bottenviken, Coompanion Västernorrland, Älvräddarna, Jokkmokks kommun.

23-24 april 2015

IMG_3619_Spegeldammen Vuollerim IMG_3550_Letsi torrfåra IMG_3561_Letsi lunch souvas IMG_3548_Letsi

Från vänster: representanter från orter längs Lule älvdal, Länsstyrelsen Norrbotten, Sportfiskarna, Kammarkollegiet, Jokkmokks kommun mfl vid Vuollerims spegeldamm, bild 2-4 vid Letsi torrfåra.

Riksdagspolitiker på besök juni 2014Riksdagspolitiker 2014
Medverkande Anita Brodén (Fp), Johan Johansson  (M), Nina Lundström (Fp), Akko Karlsson (Mp), Gunnar Andrén (Fp).

(foto från tidningsartikeln nedan, NSD-artikel 2014-06-28)

Riksdagspolitiker på besök 15-17 augusti 2012
Medverkande Anita Brodén (Fp), Nina Lundström (Fp), Gunnar Andrén (Fp), Iréne Oscarsson (Kd)


Tidningsartiklar
:
NSD_20150926_Het ordväxling_Letsi torrfåra
NSD-artikel_2014-06-28
Våra fiskevatten_2014_4
NSD-artikel okt 2013

Almedalen 28 juni 2015:
Almedalen 150628_Almedalen 150628
Lule Älvdals Serviceorgan Stockholmsgruppen bevakade förhandspresentationen av rapporten Rikedomar runt rinnande vatten. Framtagen av Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, WWF och Älvräddarna, delvis finansierad av HaV. STF och några politiker medverkade vid paneldebatten.

Dialog Vattenkraft och Miljö i Göteborg, 4-5 september 2013
LÄS deltog när 89 deltagare samlades från myndigheter, kraftproducenter, branschorganisationer och miljöorganisationer hos HaV i Göteborg för diskussion om hur avvägningarna ska göras för att nå det fastställda målet för förnyelsebar energi och miljömålen.

Översikt Vattenfalls totala elproduktion i Lule älvdal från utbyggnadsstart:
Vattenfalls bolag i Lule älvdalar med produktion