<span class="notranslate">LÄS</span> påverkan

LÄS har skickat skrivelser till beslutsfattare, pressmeddelanden, ordnat konferenser och synts i media de senaste åren. I samarbete med Norrälvar sedan 2016. Nedan ett axplock:

2021
22/2: Möte med Kommunfullmäktige Jokkmokk ang bildande av Luleälvens Vattenråd
5/2: Seminarium Jokkmokks marknad, Lule älv – levande eller död? 57 min YouTube
streamat med frågestund, 90 min Facebook

2020
7/12: Ansökan från LÄS till Vattenmyndigheten, att bilda Vattenråd Luleälven
30/11: Remissvar HaV – samverkan NAP Dnr 2247-2020
4/11: Artikel i NSD Fortsatt kamp för liv i död älv
28/10: Möte i Porjus + online (Facebook/Zoom)
27/10: Möte i Jokkmokk, kommunhuset + online Fb/Zoom
26/10: Möte med Vattenmyndigheten Norrbotten, landshövding, Vattenrådsdirektör, riksdagsledamot Birger Lahti (V)
25/11: Möte i Vuollerim, Älvarnas hotell online Fb/Zoom/YouTube
22/10: Brev från Miljö- & jordbruksutskottet, dnr 448-2020/21
16/10: Brev till Statsministern
25/10: Möte i Vuollerim + online (FB/Zoom/YouTube)
15/6: NSD ”De kräver att torrlagda älvfåror återställs”
13/6: Möte med samebyar, -föreningar och boende längs Lule älv: Vattenfall, Luleälven, Vattendirektivet – online+live
12/6: Möte med Jokkmokks kommunstyrelse
11/6: Möte med Region Norrbotten, notis i Kuriren
28/4: Vattenfalls bolagsstämma, inskickad fråga om Letsi, av Birger Lahti (V) och Kurt Lundström (LÄS)
8/2 Seminarium Jokkmokks marknad: Lule älvs framtid – bara vattenkraft eller en levande älvdal? Samarbete LÄS, Norrälvar.se, Naturens Rättigheter, End Ecocide Sweden, Sámi Land Free University, Dálkke – Indigenous Climate Change Studies

2019
3/12 Sara Löwgren i DN: Ge kommuner med vattenkraft pengar tillbaka
25/10: Seminarium En älvdal i vårt minne – Trápphie, samiskt kulturcentrum Umeå
1/10 UNT: Statliga bolag ska ta sitt ansvar för naturen
27/8: Remissvar till HaV gällande NAP (Nationell prövning av vattenkraften) av ordf LÄS, dnr 2791-2019 
28/8: Remissvar till HaV gällande NAP från LÄS, dnr 2791-2019
11/4: Vattenfalls bolagsstämma, Birger Lahti (V) ställde fråga om Letsi pilotprojekt
7/3 Norrbottens-Kuriren: Miljökämparna överklagar till EU
6/3 NSD: Torrfåra blir fall för EU
6/2: Debatt i SVT Opinion: 100 år av exploatering – är Luleälven bortom all räddning?

2018
14/4: Stormöte Vuollerim Folkets hus, inbjudan ->
10/4: Artikel i Jokkmokks gratistidning  Staten sviker Jokkmokk med nytt lagförslag

2017
2/10: Lule Älvdals Serviceorgan remissvar  lagförslag Vattenmiljö Vattenkraft, dnr M2017/01639/R
3/9: Norran debatt: Är Luleälven bortom all räddning?
23/8: NSD-artikel Stort upprop för Luleälven, 19 organisationer (bild på artikel ->) undertecknare
19/5: Studieresa, program, deltagare
9/1:  Brev till regering, departement, HaV om Åtgärdsprogram Luleälven

2016
7/12: UPPROP inför Vattendelegationens besked till Miljöministern om Vattendirektivet

skickat till myndigheter och media, publicerad i
SVT Opinion – Jokkmokk kräver svar av statliga Vattenfall
NSD – Efter tre år – ska myndigheterna lyssna nu?  (bild på artikel ->)
26/8: Studieresa längs Lule älvdal, program

24/8 – 25/8: Konferens, deltagande + monter på internationell Fiskmarknad, Luleå
8/6: Flyer till alla Riksdagsledamöter, s1 och s2
26/5: Landsbygdsriksdagen Gotland, spridning av ny flyer s1 och s2

2015
25/11: Skrivelse till regering, miljöutskott mfl,
 Protest inom Jokkmokk mot GD Nationell Strategi dnr M2015/04076/Nm Bakgrund 100 år av statlig exploatering av vattenkraften i Luleälvarna
26/9: NSD-artikel Het ordväxling om Letsi torrfåra
24/9 – 25/9, konferens av LÄS
150925_Vuollerim_150925_Vuollerim
Medverkande Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), två enheter från Länsstyrelsen i Norrbotten,  Vattenmyndigheten Bottenviken, Coompanion Västernorrland, Älvräddarna, Jokkmokks kommun.

28/6, Almedalen, Almedalen 150628_Almedalen 150628Lule Älvdals Serviceorgan Stockholmsgruppen bevakade  förhandspresentationen av rapporten Rikedomar runt rinnande vatten. Framtagen av Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, WWF och Älvräddarna, delvis finansierad av HaV. STF och några politiker medverkade vid paneldebatten.

23/4 – 24/4, konferens av LÄS

IMG_3619_Spegeldammen Vuollerim IMG_3550_Letsi torrfåra IMG_3561_Letsi lunch souvas IMG_3548_Letsi

Från vänster: representanter från orter längs Lule älvdal, Länsstyrelsen Norrbotten, Sportfiskarna, Kammarkollegiet, Jokkmokks kommun mfl vid Vuollerims spegeldamm, bild 2-4 vid Letsi torrfåra.

2014
25/11:
 Remissvar LÄS Vattenverksamhetsutredningen ”I vått och torrt” SOU2014 35, dnr 537-9859-2014
28/6 NSD-artikel Politikerna sätter press på Vattenfall
4/2014 Artikel i Våra fiskevatten Vi vill ha tillbaka 10 kubikmeter vatten

2013
9/10: NSD-artikel Skärpta miljökrav kan ge torrfåran nytt liv
4/9 – 5/9: Dialog Vattenkraft och Miljö i Göteborg, LÄS deltog
. 89 deltagare samlades från myndigheter, kraftproducenter, branschorganisationer och miljöorganisationer hos HaV i Göteborg för diskussion om hur avvägningarna ska göras för att nå det fastställda målet för förnyelsebar energi och miljömålen.

2012
15/8 – 17/8: Riksdagspolitiker på studiebesök
Riksdagspolitiker 2014

Medverkande Anita Brodén (Fp), Johan Johansson  (M), Nina Lundström (Fp), Akko Karlsson (Mp), Gunnar Andrén (Fp).

(foto från tidningsartikeln nedan, NSD-artikel 2012-06-28)

27/5: Remissvar på Vattenmyndigheten Norrbottens samråd, dnr 537-9702-2012

********************

Översikt Vattenfalls totala elproduktion av s.k. ”grön el” i Lule älvdal från utbyggnadsstart 1914 – 2011
Vattenfalls bolag i Lule älvdalar med produktion