Fakta Luleälven

Luleälvarna producerar 15 TWh per år
Ingen del av vinsten stannar i regionen

• Luleälvarna har under ett antal års tid levererat intäkter till statskassan årligen om 11 miljarder kronor
• I dagens penningvärde har Jokkmokks kommun sedan utbyggnaden startade till 2011 levererat el för över 200 miljarder kronor till statskassan
• Beräknat på senaste årens rörliga pris 40 öre/kWh.

Diagram hämtat 2018-12-17 från https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/prishistorik/

• Jokkmokks kommun bidrar årligen med en ”bruttoregionprodukt” (BRP)/innevånare till statskassan som är drygt 3 gånger mer än genomsnittet från andra kommuner (källa SCB)
• Värdet för Norrbottens län var 5% högre än riksgenomsnittet


Negativ befolkningsutveckling

• Siffrorna för 2015 närmar sig befolkningssiffrorna från 1910-talet 
• 2018 är invånarantalet under 5000 personer
• Under utbyggnaden på 1950-talet av kommunens 10,5 kraftverk (ett samägt 50% med Gällivare kommun), var befolkningen i kommunen uppe i drygt det dubbla, som mest ca 12 000 personer
• Löften gavs om stadigvarande ekonomiskt uppsving för bygden; det har inte infriats 
• Jokkmokks kommuns är paradoxalt nog en av landets fattigaste – rent etiskt måste kommunens intressen beaktas


Diagram hämtat från Wikipedia Jokkmokks kommun
12 Demografiska databasen vid Umeå universitet
13 Statistiska centralbyrån – Folkmängd efter region och tid


LÄS underkänner med emfas myndigheternas sätt att kringgå lokalbefolkningens & EU:s krav på miljöinsatser. Sverige måste klara miljörätt i Luleälvarna enligt EU:s direktiv.