Fakta Luleälv

Luleälvarna producerar 15 TWh per år. Ingen del av vinsten stannar i regionen.

Skärmklipp

• Luleälvarna har under ett antal års tid levererat intäkter till statskassan årligen om 11 miljarder kronor
• I dagens penningvärde har Jokkmokks kommun sedan utbyggnaden startade levererat el för 162 miljarder kronor till statskassan
• Jokkmokks kommuns är paradoxalt nog en av landets fattigaste – rent etiskt måste kommunens intressen beaktas
• Jokkmokks kommun bidrar årligen med en ”bruttoregionprodukt” (BRP)/innevånare till statskassan som är drygt 3 gånger mer än genomsnittet från andra kommuner (källa SCB)
• Värdet för Norrbottens län var 5% högre än riksgenomsnittet

 

Befolknutv JknNegativ befolkningsutveckling
• Siffrorna för 2010 närmar sig befolkningssiffrorna från 1910-talet
• Under utbyggnaden på 1950-talet av kommunens 10,5 kraftverk (ett samägt 50% med Gällivare kommun), var befolkningen i kommunen uppe i drygt det dubbla, som mest ca 13 000 personer
• Löften gavs om stadigvarande ekonomiskt uppsving för bygden; det har inte infriats

Diagram hämtat från Wikipedia Jokkmokks kommun
12 Demografiska databasen vid Umeå universitet
13 Statistiska centralbyrån – Folkmängd efter region och tid

 

LÄS underkänner med emfas myndigheternas försök att kringgå lokalbefolkningens & EU:s krav på miljöinsatser. Sverige måste klara miljörätt i Luleälvarna enligt EU:s direktiv.