Fakta Luleälven

Luleälvarna producerar 15 TWh per år
Ingen del av vinsten stannar i regionen

• Luleälven har under ett antal års tid levererat intäkter till statskassan årligen om 11 miljarder kronor
• I dagens penningvärde har Jokkmokks kommun sedan utbyggnaden startade till 2019 levererat el för över 300 miljarder kronor till statskassan
• Beräknat på senaste årens rörliga pris 50 öre/kWh (diagram nedan)

Åtgärdsplan av Länsstyrelsen Norrbotten = Vattenmyndigheten Bottenviken

Åtgärdsplan för Luleälvens avrinningsområde från 2016 utifrån EU:s Vattendirektiv, med realistiska och bra (=strikt naturvetenskapliga) miljöåtgärder. Planen har tyvärr lagts på hyllan för att en s.k. Nationell Plan har beslutats politiskt av riksdagen, vilken undantar Lule älv från miljöhänsyn, vilket LÄS menar strider mot Vattendirektivets intention.
Planen finns på Vattenmyndigheten Bottenviken också, men utan bilagor.

Diagram elpriser, Vattenfall 2013-2018:

Diagram hämtat 2018-12-17 från https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/prishistorik/

• Jokkmokks kommun bidrar årligen med en ”bruttoregionprodukt” (BRP)/innevånare till statskassan som är drygt 3 gånger mer än genomsnittet från andra kommuner (källa SCB)
• Värdet för Norrbottens län var 5% högre än riksgenomsnittet


Negativ befolkningsutveckling

• Siffrorna för 2015 närmar sig befolkningssiffrorna från 1910-talet 
• 2018 är invånarantalet under 5000 personer
• Under utbyggnaden på 1950-talet av kommunens 10,5 kraftverk (ett samägt 50% med Gällivare kommun), var befolkningen i kommunen uppe i drygt det dubbla, som mest ca 12 000 personer
• Löften gavs om stadigvarande ekonomiskt uppsving för bygden; det har inte infriats 
• Jokkmokks kommuns är paradoxalt nog en av landets fattigaste – rent etiskt måste kommunens intressen beaktas


Diagram hämtat från Wikipedia Jokkmokks kommun
12 Demografiska databasen vid Umeå universitet
13 Statistiska centralbyrån – Folkmängd efter region och tid


LÄS underkänner med emfas myndigheternas sätt att kringgå lokalbefolkningens & EU:s krav på miljöinsatser. Sverige måste klara miljörätt i Luleälvarna enligt EU:s direktiv.