Studieresa 26/8-16

Studieresa fre 26/8 längs Lule älvdal med besök till 5 av Vattenfalls 15 kraftverk, samt till Europas längsta torrlagda älvfåra. Vi tittade på Vattenfalls uteblivna miljöhänsyn, möjligheter för lokalbygden om Vattenfall gör kostnadseffektiva miljöåtgärder, arbetstillfällen mm.

Dagen blev mycket lyckad. Endast en (1) riksdagsledamot (V) prioriterade detta, tillsammans med flera lokalpolitiker och andra engagerade. Program för dagen, se nedan

Inbjudan exkursion 26 aug-16 Lule älvdal_Page_1

Inbjudan exkursion 26 aug-16 Lule älvdal_Page_2